domfan.pl

Dom i wnętrza

Aparatura modułowa
Budownictwo

Aparatura modułowa – co trzeba o niej wiedzieć?

Projektując i wykonując instalację elektryczną w dowolnym budynku w pierwszej kolejności należy zadbać o bezpieczeństwo jej użytkowników oraz podłączonych do niej urządzeń. W tym celu stosuje się aparaturę modułową. Znacząco ułatwia ona montaż poszczególnych elementów instalacji, a także minimalizuje lub wręcz wyklucza ryzyko wystąpienia groźnych sytuacji z udziałem prądu. Czym dokładnie jest aparatura modułowa? Które elementy instalacji zaliczamy do tej kategorii? Wreszcie: jaką aparaturę wybrać na potrzeby domu lub firmy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

Czemu właściwie służy stosowanie aparatury modułowej?

Aparaturę modułową znajdziemy w każdej prawidłowo uzbrojonej rozdzielni elektrycznej. To szeroka grupa produktów, która obejmuje elementy odpowiadające za sterowanie poszczególnymi obwodami elektrycznymi, a tym samym podłączonymi do nich urządzeniami.

Jeśli chodzi o konkretne przykłady aparatów modułowych, to trzeba tutaj wspomnieć przede wszystkim o:

 • wyłącznikach nadprądowych,
 • wyłącznikach różnicowoprądowych,
 • ochronnikach,
 • rozłącznikach,
 • automatycznych przełącznikach faz,
 • czujnikach zaniku fazy,
 • licznikach energii,
 • modułach bezpiecznikowych,
 • przekaźnikach,
 • zegarach sterujących,
 • zasilaczach i transformatorach.

Aparatura modułowa ma za zadanie chronienie instalacji elektrycznej oraz podłączonych do niej urządzeń przed skutkami nieprawidłowej pracy sieci energetycznej, przede wszystkim gwałtownych skoków napięcia. Mogą być one efektem zarówno awarii, jak i np. silnego wyładowania atmosferycznego – mówimy wówczas o tzw. przepięciach.

W każdej instalacji elektrycznej dochodzi do skoków napięcia, jednak użytkownicy tego nie zauważają, co jest właśnie zasługą aparatury modułowej. Można zatem napisać, że takie aparaty zabezpieczają wszystkie elektryczne i elektroniczne elementy wyposażenia budynku – w szczególności te niskonapięciowe, które są bardzo wrażliwe na gwałtowne wahania napięcia w sieci (np. różnego rodzaju sterowniki, elektronika użytkowa).

Rola wyłącznika różnicowoprądowego w instalacji elektrycznej

Spośród wielu elementów zaliczanych do kategorii aparatury modułowej na szczególną uwagę zasługuje właśnie wyłącznik różnicowoprądowy. To on w głównej mierze odpowiada za bezpieczeństwo całej instalacji, w tym jej użytkowników.

Zadaniem tzw. różnicówki jest wykrywanie nieprawidłowego napięcia w instalacji i reagowanie na to poprzez natychmiastowe odcięcie dopływu prądu. Wyłącznik różnicowoprądowy stanowi więc kluczowy element ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwporażeniowej.

Przykładowo: różnicówka odetnie dopływ prądu w momencie, gdy dojdzie do zwarcia w instalacji spowodowanego włożeniem przez dziecko jakiegoś metalowego przedmiotu do kontaktu. To może uratować mu życie.

Aparatura modułowa przyspiesza wykonanie instalacji elektrycznej

Upowszechnienie aparatury modułowej znacząco zwiększyło komfort uzbrajania rozdzielni elektrycznych, a tym samym przełożyło się na skrócenie czasu trwania tego typu prac. Obecnie instalatorzy mają do dyspozycji wszelkie elementy umożliwiające im prawidłowe zakończenie instalacji w ustandaryzowany sposób – bezpośrednio na szynie DIN.

Bardzo łatwy montaż poszczególnych aparatów nie jest jednak jedyną zaletą. Warto podkreślić, że stosowanie aparatury modułowej ogranicza ryzyko popełnienia błędów montażowych, a także gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownikom instalacji, którzy np. zaglądają do rozdzielni w celu sprawdzenia, czy wszystkie obwody są aktywne (w razie przerwy w dostawie prądu).

Nie bez znaczenia jest również to, że dzięki aparaturze modułowej rozdzielnia elektryczna zajmuje znacznie mniej miejsca niż dawniej, panuje w niej porządek, a wszelkie naprawy spowodowane np. awarią pojedynczego aparatu można przeprowadzić szybko i tym samym bez narażania inwestora na wysokie koszty oraz długą przerwę w dostępie do energii elektrycznej.

Jaką aparaturę modułową kupić?

Ponieważ mówimy tutaj o elementach instalacji elektrycznej mających bezpośredni wpływ na jej sprawność, a przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników i urządzeń, to podstawowym kryterium wyboru aparatury modułowej musi być jej jakość.

Inwestowanie w aparaty niewiadomego pochodzenia, nieznanych producentów, dostępne w okazyjnej cenie, to spore ryzyko. Zwłaszcza, że raz wykonana instalacja powinna służyć przez wiele lat i z tej perspektywy zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych nie ma aż tak wielkiego znaczenia.

Warto zatem postawić na aparaturę modułową rekomendowaną przez instalatorów, którzy mają z nią dobre doświadczenia i sprawdzili jej jakość podczas realizowania setek inwestycji. Dobrym przykładem będzie aparatura Ideal TS by Kanlux. Z pełną ofertą aparatów i elementów montażowych Ideal TS można się zapoznać na stronie internetowej https://www.kanlux.com/pl/produkty/17450/aparatura-modulowa.